Superwizja

W Instytucie Relacji prowadzimy superwizje indywidualną i grupową dla psychoterapeutów i osób pracujących w obszarze pomagania (terapeutów, trenerów, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych i innych specjalistów). Podczas zajęć superwizyjnych omawiane są procesy i występujące problemy. Superwizja jest formą szkolenia i doskonalenia zawodowego. Jest to szczególny rodzaj czuwania nad przebiegiem procesu psychoterapii lub innej formy pomocy.

Superwizja zapewnia stały ogląd własnych umiejętności zawodowych, daje możliwość poszerzania wiedzy oraz uzyskania wsparcia w obszarze prowadzonego procesu.

Superwizja objęta jest poufnością, w szczególności poprzez zapewnienie ochrony prywatności klienta.


Superwizje w Instytucie Relacji prowadzi Marcin Stach, superwizja jest prowadzona z perspektywy zintegrowanej ze szczególnym uwzględnieniem nurtu relacyjnego, intersubiektywnego i Gestalt.

Kontakt tel. 600 700 427