Zespół

 

Marcin Stach

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, trenerem treningu psychologicznego, superwizorem oraz nauczycielem psychoterapii w nurcie Gestalt. Certyfikaty EAGT, IIPG, ITG-PSPP, PTPG, PTP.

Relacje, a w szczególności te pierwsze, najważniejsze kształtują naszą świadomość oraz stosunek do siebie i świata. Dlatego dzięki spotkaniu w relacji terapeutycznej możemy zmieniać naszą świadomość i nasze relacje. Dzięki leczącej relacji terapeutycznej możliwa jest zmiana i rozwój.

W swojej pracy kieruję się przekonaniem, iż każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny, dlatego też wymaga szczególnego zrozumienia i szacunku dla przeżywanych emocji.

W IR zajmuję się terapią indywidualną dorosłych i młodzieży, terapią par, terapią grupową, mediacjami, prowadzę również warsztaty, szkolenia zawodowe, coaching, konsultacje dla firm i organizacji oraz superwizję dla psychoterapeutów i innych osób pracujących w obszarze „pomagania”.

Tel. 600 700 427

Tomasz Lepszy

Jako psychterapeuta Gestalt prowadzę psychoterapie indywidualną osób dorosłych, par, dzieci i młodzieży w Rybniku oraz Katowicach. W ramach NFZ prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową dzieci i młodzieży w Ośrodku Medyczno Terapeutycznym Syriusz z siedzibą w Żorach. Jestem również konsultantem w jednej z Rybnickich noclegowni gdzie prowadzę spotkania indywdualne z tamtejszymi mieszkańcami. Jako socjoterapeuta prowadzę zajęcia i wspieram Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” w Chorzowie. Jestem członkiem Stowarzyszenia Instytut Społeczny Silesia.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem między innymi pracując z dziećmi i młodzieżą w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz na obozach socjoterapeutycznych i świetlicach socjoterapeutycznych.

Jako Mentor pracuje z osobami bezrobotnymi w ramach projektu PO WER „Mobilność ponadnarodowa inwestycją w moją przyszłość”.

Jestem psychoterapeutą w procesie certyfikacji przy Instytucie Psychoterapii Gestalt w Krakowie, akredytowanym przez European Association for Psychoterapy. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt PTPG. Gwarantuje Państwu pełną anonimowość  i dyskrecję.

Czas wolny spędzam na pieszych wędrówkach górskich i jeździe na rowerze

Dla mnie relacja to spotkanie z drugim człowiekiem , doświadczanie siebie wzajemnie. Spotkanie w którym zachodzi zmiana w myśl :   „W terapii najważniejsza jest relacja – to ona uzdrawia”.Irvin D. Yalom

Tel.  695 332 030,  e-mail: tlepszy@interia.pl

 

Marysia Poloczek

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pomagam osobom dorosłym oraz dzieciom i młodzieży. Doświadczenie zawodowe zdobywam pracując w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w  Katowicach (psychoterapia dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodzin) oraz odbywając staże i wolontariaty w Centrum Psychiatrii w Katowicach (psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi i zaburzeniami osobowości).

Skończyłam psychologię na Uniwersytecie Śląskim, a następnie czteroletnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz roczny kurs Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży.

Pracuję głównie w oparciu o założenia i metody psychoterapii Gestalt. W rozumieniu genezy problemów klienta i konstruowaniu strategii terapeutycznych opieram się także na podejściu psychodynamicznym.

W Instytucie Relacji prowadzę psychoterapię indywidualną dla dorosłych oraz psychoterapię młodzieży i dzieci, konsultacje rodzinne, warsztaty i grupy terapeutyczne. Swoją pracę terapeutyczna poddaję regularnej superwizji.

Relacje są dla mnie ważnym punktem odniesienia, ponieważ istniejemy zawsze w relacji – wobec innych ludzi, środowiska, samego siebie. Dobra, lecząca relacja jest istotą psychoterapii, istotą leczenia i rozwoju wszystkich pozostałych, w tym tej najważniejszej – relacji z samym sobą.

Tel.  513 056 590

 

Elżbieta Schabowska

Jestem pedagogiem o specjalizacji doradztwo zawodowe. Psychoterapia indywidualna i grupowa w konwencji Gestalt, to moja pasja i ścieżka zawodowa, którą od pewnego czasu podążam. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Stale podwyższam swoje kwalifikacje i zdobywam nowe umiejętności biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowo-metodycznych. Swoją działalność psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji.

Pracuję terapeutycznie z osobami przeżywającymi kryzys, niepowodzenia życiowe, problemy emocjonalne, problemy egzystencjalne. Pracuję z parami oraz osobami z zaburzeniami odżywiania. A także z osobami zainteresowanymi własnym rozwojem.

Zajmuję się również doradztwem zawodowym, pedagogicznym oraz pomocą psychologiczną dla dzieci i rodziców doświadczających trudności w zakresie:

  • wyboru zawodu
  • podejmowania decyzji
  • wzajemnego komunikowania się
  • problemów wychowawczych.

 

Psychoterapia dzisiaj nie jest jedynie metodą leczenia zaburzeń nerwicowych czy zaburzeń osobowości. Jej elementy znajdują zastosowanie w różnych formach poradnictwa indywidualnego i rodzinnego, w treningach wspomagających rozwój osób zdrowych, w interwencji kryzysowej, w rehabilitacji i resocjalizacji, w leczeniu chorych na choroby somatyczne.

 

Psychoterapia Gestalt, w moim rozumieniu, to nade wszystko poszerzenie swojej świadomości, potem wzięcie odpowiedzialności za swoje wybory, a w konsekwencji za swoje życie. To również poznanie swoich mocnych i słabych stron. To droga do lepszego, zdrowszego i szczęśliwszego życia. Nie jest to droga łatwa, na pewno jest to droga „mniej uczęszczana”, ale zapewniam, że warto nią pójść.

 

Wiem, że pierwsza sesja, czyli początek wspólnej pracy, może powodować, że poczujesz się niepewnie, możesz obawiać się rozmawiać z obcą osobą o ważnych dla Ciebie sprawach. Zapewniam Cię jednak, że dołożę wszelkich starań byś odczuł przede wszystkim życzliwość, zrozumienie i akceptację.

Na pierwszym spotkaniu ustalimy kontrakt – czyli zasady spotkań. Każdą decyzję podejmiemy wspólnie.

 

Moja oferta: psychoterapia indywidualna, grupowa, partnerska, grupy wsparcia, warsztaty tematyczne, treningi wyjazdowe

Kontakt:

Elżbieta Schabowska, tel. 505-589-998, elasch@onet.eu;

www.gabinet-gestalt.nei.pl