Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa

Praca w takiej grupie opiera się na założeniu, że problemy osobiste mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Osoby uczestniczące w spotkaniach grupy terapeutycznej mogą w przyjaznym środowisku przeżywać swoje problemy. Grupa, licząca od 6 do 10 osób, jest tutaj środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja poznawaniu siebie i swoich relacji z innymi. Pracując w takiej grupie, można obserwować siebie i innych, uzyskiwać od nich informacje zwrotne na temat własnego zachowania, eksperymentować z nowymi sposobami bycia, przeżywania, ekspresji i kontaktu. Grupa daje poczucie wsparcia i wspólnoty i pomaga w rozwiązywaniu swoich problemów.